Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā 1p.
2. Salikts teikums 2p.
3. Salikts teikums 2p.