Zilbe ir vārda skaņa vai skaņu kopa, ko izrunā ar vienu elpas izdvesumu.
Zilbi var veidot dažādas skaņas.
Patskanis
Divskanis
Dažādas skaņas kopā
ī-lens
ai-ta
ro-ka
(līdzskanis + divskanis; līdzskanis + patskanis)
 
zva-ni
(2 līdzskaņi + patskanis;
līdzskanis + patskanis)
 
 
Zilbju noteikšana ir svarīga, dalot vārdus pārnešanai jaunā rindā.
 
Zilbju robežas var noteikt, turot nelielā attālumā zem zoda roku un skaidri izrunājot vārdu. Cik reižu zods pieskarsies rokai, tik zilbju vārdā ir.
 
Vienzilbīgi vārdi
Divzilbīgi vārdi
Trīszilbīgi vārdi
Četrzilbīgi vārdi
rīts
nakts
mē-ness
zvaigz-nes
de-be-sis
brī-nu-mi
brī-nu-mai-ni
jū-ras-brau-cējs
 
Pārnešanai jaunā rindā nedala vienzilbes vārdus.
 
Ja vārda pirmo zilbi veido viens pats patskanis, to neatdala, arī ja vārda pirmo zilbi veido divskanis [uo], kuru pieraksta ar vienu burtu o, šo divskani neatdala.
 
Tieši tāpat neatdala arī vienu pašu burtu beigās.
Piemērs:
Nedala pārnešanai jaunā rindā:
ī-lens
o-ga
e-zis