Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Vārda priedēklis 4p.
2. Priedēkļu pareizrakstība 2p.
3. Vārda sastāvs 3p.