Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Teksta virsraksts 2p.
2. Teksta virsraksts 4p.
3. Teksta virsraksts 6p.
4. Temata un virsraksta atbilstība 4p.