Teksts ir teikumu kopums ar vienotu domu.
Rakstot tekstu, svarīgs ir ne tikai saturs, bet arī forma, proti, kā teksts tiek izkārtots lapā.
Svarīgi elementi teksta veidošanā ir:
  1. atkāpes;
  2. rindkopas.
Atkāpe ir brīva vieta pirms teikuma pirmā vārda.
Rindkopu veido loģiski izklāstīta, vienota doma. Arī viens teikums var veidot rindkopu.
 
Katram tekstam ir savs mērķis - paziņot, apsveikt, pastāstīt, norādīt utt.
Lai uzrakstītu savu tekstu, jāizveido plāns.
 
Plāns ir secīgi uzrakstītu rindkopu nosaukumi. Katram plāna punktam atbilst viena rindkopa.
Plānu var veidot gan kā domu karti ("zirneklīti", "saulīti"), gan izmantojot skaitļus, kas norāda rindkopu secību.
Piemērs:
plans_paraugs.PNG 
Piemērs:
Mans draugs
 
1. Drauga izskats
2. Drauga rakstura īpašības
3. Mūsu draudzība
Otrā plāna priekšrocība ir tāda, ka skaidri redzams, kura rindkopa rakstāma pirmā, kura otrā, kura beidzamā.
 
Katrā tekstā tiek sniegta kāda informācija. Lai to precīzi saprastu, reizēm ir jālasa vairākas reizes.
Pirmo reizi lasot tekstu, jācenšas saprast tā galvenā doma. Otro reizi lasot, uzmanība jāpievērš detaļām.