Visi vārdi, kas ir valodā, tiek dalīti grupās.
Lai vārdus šādās grupās sadalītu, tiek ņemtas vērā vārdu kopīgās pazīmes.
Šīs vārdu grupas sauc par vārdšķirām. Katrai vārdšķirai ir savas pazīmes.
Lietvārdi ir vārdi, kas nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, parādības, procesus.
Piemērs:
maska – priekšmets
Māris – dzīva būtne
migla – parādība
mācīšana – process
 
Lietvārdi dalāmi sieviešu un vīriešu dzimtes vārdos.
Kā to noteikt? Katram lietvārdam priekšā noliekot vārdu tas vai .
Ja lietvārds saskan ar vārdu tas – vārds ir vīriešu dzimtē.
Ja lietvārds saskan ar vārdu – vārds ir sieviešu dzimtē.
Piemērs:
tas zēns - vārds ir vīriešu dzimtē;
meitene - vārds ir sieviešu dzimtē;
tas žurnāls - vārds ir vīriešu dzimtē;
grāmata - vārds ir sieviešu dzimtē.
 
Lietvārdu var lietot gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī.
 
Vārdi vienskaitlī
Vārdi daudzskaitlī
Piemērs:
zēns
meitene
žurnāls
grāmata
Piemērs:
zēni
meitenes
žurnāli
grāmatas

Daudzskaitļa forma tiek lietota tad, ja vārds nosauc vismaz divus priekšmetus, dzīvas būtnes vai parādības.
 
Katru lietvārdu var pārvērst pamatformā – vārdam jābūt vienskaitlī un jāatbild uz jautājumu kas?.
Piemērs:
Grāmata – vienskaitļa forma, vārds atbild uz jautājumu kas?.
Grāmata – vārds ir pamatformā.
Grāmatām – daudzskaitļa forma, vārds atbild uz jautājumu kam?.
Grāmatām – vārds nav pamatformā.
 
Lietvārdus iedala sugas vārdos un īpašvārdos.
Svarīgi!
Nejauc īpašvārdus ar īpašības vārdiem!
Īpašvārds ir lietvārds, bet īpašības vārds ir pavisam cita vārdšķira.
Sugas vārdus no īpašvārdiem tekstā ir viegli atšķirt – īpašvārdus vienmēr raksta ar lielo burtu, lai kur arī teikumā vārds atrastos.
Piemērs:
Mana vecmāmiņa dzīvo Līvānos.
Teikumā ir divi lietvārdi – vecmāmiņa un Līvānos.
Vecmāmiņa
ir sugas vārds, Līvāni ir īpašvārds.
Piemērs:
Mūsu koris šogad brauca ceļojumā uz Vāciju.
Teikumā ir trīs lietvārdi – koris, ceļojumā, Vāciju.
Koris
un ceļojumā ir sugas vārdi, Vāciju ir īpašvārds.
 
Īpašvārdi ir visi personvārdi un dažādi ģeogrāfiskie nosaukumi.
Piemērs:
Elizabete
Katrīna
Edgars
Kārlis
Eiropa
Kurzeme
Etiopija
Kanāda
Eifrata
Kongo