Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Darbības vārda noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
2. Darbības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos norādīts arī darbības veicējs.
3. Darbības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Darbības vārda noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kādu darbības vārds atbild.
4. Darbības vārds tautasdziesmā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Darbības vārdu skaita noteikšana tautasdziesmā. Risinājuma soļos doti katra varianta visi darbības vārdi.
5. Darbības veicējs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības veicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots ar darbības veicēju saistītais darbības vārds.
6. Darbības veicējs 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Darbības veicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots ar darbības veicēju saistītais darbības vārds.
7. Darbības veicējs (persona) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības veicēja noteikšana. Vienskaitļa 1. un 2. personas atšķiršana, ja darbība notiek tagadnē. Risinājuma soļos dotas abu personu darbības vārda formas.
8. Darbības veicējs (persona) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības veicēja noteikšana. Daudzskaitļa 1. un 2. personas atšķiršana, ja darbība notiek tagadnē. Risinājuma soļos dotas abu personu darbības vārda formas.
9. Darbības vārda laiks 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Darbības vārda laika noteikšana. Risinājuma soļos dots darbības vārds un jautājums, uz kuru tas atbild.
10. Darbības vārda laiks 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Darbības vārda 3. personas laika formu veidošana. Risinājuma soļos dots dots jautājums, uz kuru darbības vārds atbild, un laiks.
11. Darbības laiks 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ar atbilstošo darbības vārda laiku saistīto vārdu un vārdu savienojumu noteikšana. Risinājuma soļos norādīts katram vārdam un vārdu savienojumam atbilstošais darbības laiks.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas sistēmas izpratne (2015) Citi vidēja 1p.