1813. gadā angļu dabaszinātnieks Tomass Jangs (13.06.1773 – 10.05.1829) ievieš terminu indoeiropiešu valodas.
  
Tomass_Jangs.png
Attēlā: Tomass Jangs
 
T. Jangu dēvēja par sava laika brīnumbērnu viņa plašo interešu dēļ, - fizika, medicīna, arheoloģija, valodniecība - tas viss interesēja talantīgo pētnieku. Tieši T. Jangs izteica hipotēzi par Rozetas akmens zīmēm, dodams ideju to atšifrēšanai Ž.F. Šampolionam.
 
Rozetas_akmens.png
 
 
Indoeiropiešu valodas saimē apvienotas 439 valodas un dialekti, kuros šobrīd runā apmēram 3 miljardi lietotāju, kas dzīvo lielākoties Eiropā un Āzijas rietumdaļā.
 
indoeiropiesu_valodas_izplatiba.png
 
Indoeiropiešu valodu saimē ir šādas valodu grupas: albāņu, armēņu, Apenīnu salas, baltu, grieķu, ģermāņu, hetu-luviešu, indoirāņu, itāļu, ķeltu, romāņu, slāvu, tohāru. Liela daļa šo valodu grupu dalās sīkākās apakšgrupās, piemēram, slāvu grupā ir gan austrumslāvu, gan dienvidslāvu, gan rietumslāvu apakšgrupa.
 
Par indoeiropiešu pirmvalodas izcelsmes vietu minētas vairākas versijas, turklāt šie disputi norisinās jau 200 gadu.
 
Versija
Versijas izcelsmes laiks
Indija18. gadsimts
Eiropas centrālā un austrumu daļa starp Baltijas jūru un Balkānu pussalu19. gadsimts
 Mazāzija un ziemeļu Mezopotāmijas apgabali1985. gads
Kaspijas jūras ziemeļu stepes20. gadsimta beigas
 Anatolija (Turcija)2013. gads
 
Starptautisks zinātnieku kolektīvs jaunāko pētījumu par indoeiropiešu pirmdzimteni veica, izmantojot datormodeļus, kas uzrāda bīstamu epidēmiju izplatību. Jau iegūtie fakti par valodām, to ģeogrāfisko izplatību ļāva uzzīmēt valodu izcelsmes ciltskoku, tāpat kā tiek noteikta slimības izcelsmes vieta. Šī pētījuma rezultāti pētniekiem liek domāt, ka "mūsdienu indoeiropiešu valodas ir cēlušās no 10 000 gadu senā pagātnē dzīvojošo Anatolijas zemkopju valodas."
  

Pirms 1000 gadiem Indoeiropiešu saimes valodās runā gandrīz visā Eiropā. Tās izplatījušās no Islandes rietumos līdz Butānai un Šrilankai austrumos.
Pirms 4000 gadiemĶeltu – itāļu valodu grupa sašķeļas ķeltu un senitāļu valodu grupās. Indoirāņu grupa sašķeļas irāņu un indoāriešu grupā.
Pirms 5000 gadiemNo ķeltu – itāļu valodu grupas atdalās ģermāņu pirmvaloda.
Pirms 6000 gadiemIndoeiropiešu pirmvaloda sazarojas: austrumos attīstās tohāru valodas, rietumos – armēņu valoda. No indoirāņu valodas atšķeļas grieķu un albāņu valoda.
Pirms 8000 – 95000 gadiem Anatolijā rodas indoeiropiešu pirmvaloda.

Ieskatu pētījumā un izplatības modeli pilnībā var apskatīt 2013. gada Ilustrētās Zinātnes aprīļa numurā.

IZ_aprilis_2013.png