21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienskaitlinieki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prast noteikt vienskaitliniekus.
2. Daudzskaitlinieki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prast noteikt vārdus, kurus lieto tikai daudzskaitlī.
3. Dsk. ģen. formas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veidot daudzskaitļa ģenitīva formu.
4. Nelokāmie vārdi 1. izziņas līmenis zema 1p. Šķirt lokāmos no nelokāmajiem vārdiem.
5. Īpašvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizi rakstīt īpašvārdu savienojumus.
6. Īpašvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašvārdu rakstība.
7. Vienskaitļa nominatīva galotnes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt vārda galotni.
8. I deklinācija 1. izziņas līmenis zema 1p. Izrakstīt I deklinācijas lietvārdus.
9. II deklinācija 1. izziņas līmenis zema 1p. Izrakstīt II deklinācijas lietvārdus.
10. III deklinācija 1. izziņas līmenis zema 1p. Izrakstīt III deklinācijas vārdus.
11. IV deklinācija 1. izziņas līmenis zema 1p. Izrakstīt IV deklinācijas vārdus.
12. V deklinācija 1. izziņas līmenis zema 1p. Noteikt V deklinācijas vārdus.
13. VI deklinācija 1. izziņas līmenis zema 1p. Noteikt VI deklināciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdi 00:00:00 vidēja 4p. Tests par lietvārdiem. Vieglākas pakāpes.
2. Lietvārdi 00:00:00 vidēja 9p. Grūtākas pakāpes tests par lietvārdiem.