Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Atvasinātie un pirmatnējie vārdi 2p.
2. Skaitļa vārdi 5p.
3. Lietišķs 2p.
4. Līdzskaņa -s dubultojums 2p.
5. Kļūdas 1p.