Literārās sarunvalodas stils
Izmantošanas joma: ģimene, sadzīve, ražošana u.c..
Adresāts: plaši sabiedrības slāņi.
Forma: parasti mutvārdu, retāk rakstveida (neoficiālas vēstules, dienasgrāmatas, kā stilistisks līdzeklis daiļliteratūrā un publicistikā).
Pazīmes:
  • brīvāka attieksme pret literārās valodas normām;
  • brīvākas teikuma konstrukcijas;
  • tiek izmantoti mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi;
  • leksikas īpatnības – tiek izmantota vispārzināma leksika, izvairoties no īpatnējiem leksikas slāņiem, vārdi ar emocionāli ekspresīvu noskaņu, sarunvalodas slānim piederīgi vārdi;
  • sintakses īpatnības – teikumu konstrukcijas ir vienkāršas,  teikumu redukcija, aprāvumi, izlaidumi, ko kompensē neverbālās saziņas līdzekļi, uzruna, iespraudumi, atkārtojumi, teikuma daļu bezsaikļa saistījumi.
 
Shutterstock_586964630_Sherlock Holmes_Šerloks Holmss.jpg
 
- Laikam dāvana? - Holmss sacīja.
- Jā, ser.
- No Čering-Krosas hospitāļa?
- No dažiem turienes draugiem manā kāzu dienā.
- Ai, ai, tas ir slikti! - Holmss noteica, kratot galvu.