Pirmo runas uzbūves definēšanu veica sirakūzieši Koraks un Teisijs, kas publiskajā runā saskatīja
trīs daļas:
 • ievada daļa – prooimion;
 • galvenā daļa – agon;
 • noslēgums – epilogos.
Tradicionāli tiek runāts par 5 svarīgiem aspektiem, gatavojot runu:
 1. materiāla atlase;
 2. materiāla izvietošana atbilstoši noteiktiem kompozicionāliem principiem;
 3. vārdisks formulējums – runai jābūt pareizai, skaidrai, skaistai un lietas būtībai atbilstošai;
 4. domu izteikšana – intonācijas, mīmikas, žestu un ķermeņa kustību saskaņojums ar runas saturu, lai veicinātu runas efektivitāti;
 5. domu atcerēšanās.
Šie pieci kritēriji tika noformulēti vēl Romas laikā.
 
Romas retori akcentēja 3 svarīgākos runas aspektus:
 • ko teikt?
 • kur teikt?
 • kā teikt?
Mūsdienās tiek runāts par šādiem publiskās runas pamatprincipiem:
 1. Runas uzbūve.
 2. Runas mērķis.
 3. Runas valoda.
 4. Runas izteiksmes līdzekļi.
 
Atsauce:
Kramiņš Edgars. Runas prasme saziņā. R., Biznesa augstskola Turība: 2005, 63.-65.lpp., 688 lpp.
Urbanoviča I. Ietekmīga valoda. R.: AML/RSU – 2001, 65.lpp., 112 lpp.
Senās Grieķijas kultūra/Andris Rubenis. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. – 336 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 44. lpp.