Kas ir teikums?
Mēs runājam teikumos.
Piemērs:
Es mācos 1.klasē.
  
Teikumus veido no vārdiem.
Piemērs:
aug, koks, mežs \(\leftarrow\) Koks aug mežā.  
  
Teikumā var būt viens vai vairāki vārdi.
Piemērs:
Jā!
Man patīk lasīt.
 
Atsauce:
Anspoka Z. Rudens. Latviešu valoda 1.klasei. Izd. Lielvārds, 2002- 11.lpp.