Teikumu veido vārdi.
Teikumu veido vārdi, kas visi kopā izsaka kādu domu.
 
Šie vārdi nav teikums.
Šie vārdi ir teikums.
.ritenis Patikt man brauktMan patīk braukt ar riteni.
 
Ne visi vārdu virknējumi ir teikumi.
 
Teikumam ir īpašas pazīmes:
1) vārdi teikumā saistās cits ar citu, tiem ir saskanīgas formas;
2) teikumu iesāk ar lielo sākumburtu;
3) teikuma beigās liek atbilstošu pieturzīmi.
 
Svarīgi!
Teikuma beigu pieturzīme jāizvēlas atbilstoši teikumā izteiktajai domai.
Ja teikumā tiek kaut kas pastāstīts, tas ir  stāstījuma teikums.
Stāstījuma teikuma beigās liek punktu.
 
Piemērs:
Tētis man uzdāvināja riteni.
 
Ja teikumā tiek kaut kas pavaicāts, tas ir  jautājuma teikums.
Jautājuma teikuma beigās liek  jautājuma zīmi.
 
Piemērs:
Vai tu māki braukt ar riteni?
 
 
 
Izsaukuma zīmi  liek dažādu teikumu beigās:
1) ja kaut kas tiek apbrīnots;
2) kaut kas tiek lūgts;
3) tiek izteikta pavēle vai pamudinājums, vai aicinājums.
 
Piemērs:
Iesim braukāties!
Cik skaistas puķes!
Man ir tik bail!