Lasot grāmatas, laikrakstus un žurnālus, mēs redzam drukātos burtus.
Rakstot ar roku, burtu formu veidojam citādu.
Svarīgi!
Katram drukātajam burtam atbilst rakstītais burts.
Drukātais burts
Rakstītais burts
Drukātais burts
Rakstītais burts
 a
_a.svg
 ā
_aa.svg
 e
_e.svg
ē
_ee.svg
 i
_i.svg
ī
_ii.svg
 o
_o.svg
[ō]
_o.svg
 u
_u.svg
ū
_uu.svg
 
Patskaņu garumu norāda ar svītriņu virs burta.
Latviešu valodā ir divi patskaņi, kurus apzīmē ar vienu burtu.
Mēs runājam gan īso skaņu o, gan garo skaņu ō, bet abas pierakstām ar vienu burtu o.
Kvadrātiekavas [ ] lieto, lai norādītu uz skaņas izrunu.
 
Īsais patskanis oGarais patskanis ō
kilometrs
pilots
meteors
televizors
 
Gan drukātajiem, gan rakstītajiem burtiem ir atšķirīgi lielie un mazie burti.
Drukātais burts
Rakstītais burts
Drukātais burts
Rakstītais burts
 A
A.svg
 Ā
AA.svg
 E
E.svg
Ē
EE.svg
I
I.svg
Ī
II.svg
O.svg
[Ō]
O.svg
 U
U.svg
Ū
UU.svg