Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Multikulturālisma raksturīgās iezīmes 2p.
2. "Kausējamais katls", tā raksturojums 2p.
3. Kulturālā relatīvisma raksturojums, šo uzskatu pamatlicējs 1p.
4. Etnocentrisma raksturojums, viens no pirmajiem šī termina lietotājiem 3p.