Grūtības pakāpe:
08:00:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Masu kultūras raksturojums 2p.
2. Masu kultūras pazīmes 1p.
3. 20.gs. sākuma mūzika un dejas 2p.
4. Kino 2p.