Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Kultūras difūzijas jēdziena rašanās, kultūras difūzijas veidi 2p.
2. Heliocentriskais difuzionisms 1p.
3. Akulturācija 2p.
4. Kultūras pārņemšanas process 1p.