Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Dabas vides izmaiņas, jaunu uzskatu ieviešanas sabiedrībā ietekme uz kultūru 2p.
2. Sabiedrības iekšējās attīstības ietekme uz kultūru 1p.
3. Valsts politikas ietekme uz kultūras procesiem 2p.