Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Izglītības loma kultūras parādību izpratnē, literārais izglītības līmenis 2p.
2. Kultūras kompetenci raksturojošais izglītības līmenis 1p.
3. Gaume, tās veidi 2p.
4. Gaumju veidi. Attēlu tests 1p.
5. Gaumju veidi, sabiedrības ietekme kultūras procesu izvēlē 2p.