Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Eneja raksturojums, Trojas kara ietekme uz Eneja likteni 2p.
2. Enejs jaunas mājvietas meklējumos 2p.
3. Enejs Mirušo valstībā 1p.
4. Enejs dievu apsolītajā zemē 4p.