Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Izglītība Senajā Ēģiptē 2p.
2. Seno ēģiptiešu kalendārs 2p.
3. Zinātne Senajā Ēģiptē 2p.
4. Medicīna Senajā Ēģiptē 2p.