Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Piramīdas 2p.
2. Pirmā piramīda Senajā Ēģiptē 1p.
3. Piramīdas, to simboli 1p.
4. Senās Ēģiptes templis 1p.
5. Arhitektūra Senajā Ēģiptē 1p.