Teorija

Uzdevumi

1. Mīta raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Mītiskā domāšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Rituāla nozīme

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Seno cilvēku rituāli

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Mīts, rituāls, maģija

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Maģija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Šamanis

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Mīts, maģija

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Rituāls, maģija

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Metodiskie materiāli