Rakstības izveide
Uzskata, ka rakstības aizsākumi meklējami akmens laikmetā, neolītā. Tie bija pirmie seno cilvēku mēģinājumi sazināties, nododot informāciju ar dažādu zīmju palīdzību. Par senāko šādu saziņas veidu uzskata mezglu rakstu, kuru dažas tautas izmanto arī mūsdienās.
 
kipu1.png
Mezglu raksts - kipu
  
inku kipu.jpg
Inku kipu
  
Jau iepriekšējo laikmetu mākslā vērojama cilvēka vēlme attēlot dažādus sižetus, notikumus. Cilvēks ar zīmējumu palīdzību sāka sazināties - piemēram, dodoties medībās, cilvēks zīmējumu veidā uz klintīm atstāja informāciju par sava ceļa gaitām, virzienu. Par šo zīmju nozīmi cilts pārstāvji savstarpēji vienojās. Tādējādi izveidojās piktogrāfiskais raksts (tulkojumā no latīņu valodas pictus nozīmē zīmējums, bet grieķu valodas vārds gramma - pieraksts, tātad - zīmējumu rakstība).
 
pikto.png
Svarīgi!
Piktogramma - zīme, kas atspoguļo raksturīgākās objekta iezīmes, īpašības. Piktogrāfiskais raksts - rakstības veids, kurā izmantotās rakstu zīmes apzīmē atspoguļojamo objektu.
Šī rakstība tika izmantota dažādu kultūru rakstības attīstības sākumposmā - Senajā Ēģiptē, Mezopotāmijā, Ķīnā, indiāņu kultūrā u.c.
 
pikto2.jpg
Indiāņu piktogramma no Boturini kodeksa
  
Piktogrāfiskā raksta pazīmes:
Šis raksts atspoguļo reālas parādības, lietas, dzīvas būtnes, darbību, izmantojot zīmējumu palīdzību.
 
Piktogrāfiskais raksts neveido tekstu mūsdienu izpratnē.
 
Kā piktogrāfiskā raksta piemēru var aplūkot indiāņu kodeksu - rokrakstus, kuros piktogrammu veidā apkopota indiāņu tautām svarīga informācija - vēsturiski, mitoloģiski notikumi, reliģiskie rituāli, saimnieciska rakstura informācija.
 
pikto1.jpg
 
pikto4.gif
 
Mūsdienās šādu rakstības veidu izmanto dažas tautas Okeānijā, Āfrikā, Amerikā.
 
Šādai rakstībai bija savi trūkumi - zīmējumus varēja pārprast, šādi varēja nodot tikai ierobežota satura informāciju.
 
  
Papildinformācija:
 
Atsauce:
Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē, 1.daļa/Andrejs Mūrnieks. - Rīga: RaKa, 1998. - 404 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 71.lpp.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesoamerican_literature#Codices
Attēli:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Quipu.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Inca_Quipu.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tartaria_tablets.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Boturini21-2.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Codex_Borbonicus_(p._9).jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mixtecwriting.gif