Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Загадки I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Неодушевленные существительные.
2. Загадки II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Одушевленные существительные.