Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Meža dzīvnieki I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdnīca, 1 no 4. Словарь - лесные животные. выбор 1 из 4.
2. Meža dzīvnieki II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdnīca, pareizrakstība. Словарь - лесные животные.
3. Pilsēta I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdnīca, 1 no 4. словарь - город. выбор 1 из 4.
4. Pilsēta II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdnīca, pareizrakstība. словарь - город. правописание.
5. Apģērbi I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdnīca, 1 no 4. словарь - одежда. выбор 1 из 4.
6. Apģērbi II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdnīca, pareizrakstība. Словарь - одежда. Правописание.
7. Datori un elektronika I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdnīca, 1 no 4. Словарь - компьютеры и электроника. Выбор 1 из 4.
8. Datori un elektronika II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdnīca, pareizrakstība. Словарь - компьютеры и электроника. Правописание.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdnīca 00:00:00 vidēja 4 p. Meža dzīvnieki, pilsēta, apģerbi, datori un elektronika.
2. Pareizrakstība 00:00:00 vidēja 4 p. Meža dzīvnieki, pilsēta, apģerbi, datori un elektronika.