Teorija

Īpaši lokāmie un nelokāmie lietvārdi
Daži lietvārdi nepieder ne pie vienas deklinācijas un tos loka īpaši. Tie ir 10 desmit nekatras dzimtes lietvārdi, kas beidzas ar -МЯ (бремя (slogs), время (laiks), вымя (tesmenis), знамя (karogs), имя (vārds), пламя (liesma), племя (cilts), семя (sēkla), стремя (kāpslis), темя (pakausis) - vīriešu dzimtes lietvārds  путь.
  
LocījumsVienskaitlisDaudzskaitlis
И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.
время         имя        путь
времени    имени    пути
времени    имени    пути
время         имя        путь
временем  именем  путём
о времени об имени о пути
времена          имена         пути
времён           имён          путей
временам     именам      путям
времена          имена         пути
временами  именами  путями
о временах  об именах  о путях
 
Nelokāmi ir daži lietvārdi, kas aizgūti no citām valodām: бюро, жюри, евро, депо, кино, кенгуру, кофе, меню, такси, шоссе, эскимо un saīsinājumi: НАТО, ООН, МГУ, ЛГУ, ЕС
Lai nelokāmu lietvārdu iesaistītu teikumā, ir jāzina tā dzimte.