13.
maijā
Eksāmens KRIEVU VALODĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Īpaši lokāmie un nelokāmie lietvārdi
Daži lietvārdi nepieder ne pie vienas deklinācijas un tos loka īpaši. Tie ir 10 desmit nekatrās dzimtes lietvārdi, kas beidzas ar -МЯ:
Средний род; -МЯ
бремя — slogs
время — laiks
вымя — tesmenis
знамя — karogs
имя — vārds (cilvēka)
пламя — liesma
племя — cilts
семя — sēkla
стремя — kāpslis
темя — pakausis
Мужской родпуть — ceļš
 
100 teor 1.png
 
100 teor 2.png
Nelokāmi ir daži lietvārdi, kas aizgūti no citām valodām un saīsinājumi:
Aizguvumi:
бюро — birojs
жюри — žūrija
евро — eiro
депо — depo
кино — kino
кенгуру — ķengurs
кофе — kafija
меню — ēdienkarte
такси — taksis, taksometrs
шоссе — šoseja
эскимо — eskimo
Saīsinājumi:НАТО, ООН, МГУ, ЛГУ, ЕС
  • Nekatrās dzimtes lietvārdi, kas beidzas ar -МЯ:
бремя — slogs
 
время — laiks
 
вымя — tesmenis
 
знамя — karogs
 
имя — vārds (cilvēka)
 
пламя — liesma
 
племя — cilts
 
семя — sēkla
 
стремя — kāpslis
 
темя — pakausis
  • un vīriešu dzimtes lietvārds
путь — ceļš
  • Nelokāmi ir daži lietvārdi, kas aizgūti no citām valodām:
бюро — birojs
 
жюри — žūrija
 
евро — eiro
 
депо — depo
 
кино — kino
 
кенгуру — ķengurs
 
кофе — kafija
 
меню — ēdienkarte
 
такси — taksis
 
шоссе — šoseja
 
эскимо — eskimo
  • un saīsinājumi: НАТО, ООН, МГУ, ЛГУ, ЕС
Svarīgi!
Lai nelokāmu lietvārdu iesaistītu teikumā, ir jāzina tā dzimte.