Teorija

Pavēles forma
 
Pavēles forma darbības vārdiem jāveido, nomainot galotni -ет, -ит, uz –Й, -И, -Ь
Й
 -И
-Ь
Pēc patskaņa galotne –Й
 
ЧИТАЕТ
ЧИТАЙ
Dsk.forma ЧИТАЙ+ТЕ     
Pēc līdzskaņa galotne -И ir ar uzsvaru
ГОВОРИТ
ГОВОРИ
Dsk. forma ГОВОРИ+ТЕ
Pēc līdzskaņa galotne -Ь ir bez uzsvara
БРОСИТ
БРОСЬ
Dsk. forma БРОСЬ+ТЕ
 
Ja darbības vārdam ir vēl viena galotne –СЯ (СЬ), tad tā atrodas aiz –Й, -И, -Ь. Dsk. formā aiz –ТЕ
Piemērs:
БРОСАЙ+СЯ
Dsk. f.: БРОСАЙТЕ+СЬ