Pavēles forma
 

Pavēles forma darbības vārdiem jāveido, nomainot galotni -ет, -ит, uz –Й, -И, -Ь
70 teorija.png
 
Dsk. formā БРОСАЙ+ТЕ
Ja darbības vārdam ir vēl viena galotne –СЯ (СЬ), tad tā atrodas aiz –Й, -И, -Ь. Dsk. formā aiz –ТЕ
Piemērs:
БРОСАЙ+СЯ
Dsk. f.: БРОСАЙТЕ+СЬ