Teorija

Pavēles forma

Pavēles forma darbības vārdiem jāveido, nomainot galotni -ет, ит, uz –Й, -И, Ь

Й
 -И
Pēc patskaņa galotne –Й
 
ЧИТАЕТ
ЧИТАЙ
Dsk.formaЧИТАЙ+ТЕ     
Pēc līdzskaņa galotne ir ar uzsvaru
ГОВОРИТ
ГОВОРИ
Dsk. forma ГОВОРИ+ТЕ
Pēc līdzskaņa galotne  ir bez uzsvara
БРОСИТ
БРОСЬ
Dsk. forma БРОСЬ+ТЕ

Ja darbības vārdam ir vēl viena galotne –СЯ (СЬ), tad tā atrodas aiz –Й, -И, Ь. Piem., БРОСАЙ+СЯ
 Dsk. formā – aiz –ТЕ. Piem., БРОСАЙТЕ+СЬ