Teorija

Datīvs virziena norādīšanai
 
Konstrukcijā "Иду (К кому?) к брату" izmanto Дательный падеж (Datīvu) ar prievārdu К.
 
Iegaumē vietniekvārdu formas Datīvā:
NominatīvsИду к кому (pie kā?) Viensk. formaDaudzsk. forma
студент
отец
врач
окно
к студенту
к отцу
к врачу
к окну 
-ам
гость
музей
санаторий
поле
здание
к гостю
к музею
к санаторию
к полю
к зданию
-ям
сестра
студентка
к сестре
к студентке
-ам
аудитория
мать
к аудитории
к матери
-ям
Piemērs:
Сегодня идём к учителям. — Šodien ejam pie skolotājiem.
Зайди к брату. — Ieej pie brāļa.