Teorija

Datīvs virziena norādīšanai
Konstrukcijā «Иду (К кому?)  к брату» izmanto Дательный падеж ( Datīvu) ar prievārdu K.
Iegaumē vietniekvārdu formas Datīvā:
NominatīvsИду к кому (pie kā?) Viensk. formaDaudzsk. forma
студент
отец
врач
окно
к студенту
к отцу
к врачу
к окну 
-ам
гость
музей
санаторий
поле
здание
к гостю
к музею
к санаторию
к полю
к зданию
-ям
сестра
студентка
к сестре
к студентке
-ам
аудитория
мать
к аудитории
к матери
-ям

Piemērs:
сегодня идём к учителям.
Зайди к брату.