Teorija

Datīva lietošana bezpersonas konstrukcijās
Datīvu izmanto konstrukcijās:
Datīvs + нужно (можно, нельзя, надо, необходимо) + nenoteiksme
  
Piemērs:
Ему нужно пойти к врачу
Ему нужно (было, будет) пойти к врачу
Datīvs + трудно (легко) + nenoteiksme
 
Piemērs:
Мне трудно это сделать
Мне трудно (было, будет) это сделать
Datīvs + весело (интересно, грустно, приятно и т.д.) + nenoteiksme
 
Piemērs:
На вечере нам весело
На вечере нам (было, будет) весело