Teorija

Datīva lietošana bezpersonas konstrukcijās
Datīvu izmanto konstrukcijās:
Datīvs + нужно (можно, нельзя, надо, необходимо) + nenoteiksme.
  
Piemērs:
ему нужно пойти к врачу.
Ему нужно (было, будет) пойти к врачу.
Datīvs + трудно (легко) + nenoteiksme.
 
Piemērs:
мне трудно это сделать.
Мне трудно (было, будет) это сделать.
Datīvs + весело (интересно, грустно, приятно и т. д.) + nenoteiksme.
 
Piemērs:
на вечере нам весело.
На вечере нам (было, будет) весело.