Прилагательное
Изменение по падежам
Читай и слушай.
  
Nekatrās dzimtes īpašības vārdu locīšana
LocījumsCelms ar cieto līdzskaniCelms ar mīksto līdzskani
Nom.
Ģen.
Dat.
Akuz.
Instr.
Lok.
новое
нового
новому
новое
новым
о новом
синее
синего
синему
синее
синим
о синем
 
Nekatrās dzimtes īpašības vārdi, kuru celms beidzas ar Ж, Ш, Ч, Щ
LocījumsUzsvērts celmsUzsvērta galotne
Nom.
Ģen.
Dat.
Akuz.
Instr.
Lok.
хорошее
хорошего
хорошему
хорошее
хорошим
о хорошем
большое
большого
большому
большое
большим
о большом
 
Īpašības vārdi, kuru celms beidzas ar mīksto līdzskani:
RU
LV
летнееvasaras
зимнееziemas
весеннееpavasara
осеннееrudens
утреннееrīta
вечернееvakara
раннееagrs, agrais, agra, agrā
позднееvēls, vēlais, vēla, vēlā
вчерашнееvakardienas
сегодняшнееšodienas
завтрашнееrītdienas
верхнееaugšējais
нижнееapakšējais
ближнееtuvais, tuvs, tuvējais, tuva, tuvā
дальнееtālais, tāls, tāla, tālā
соседнееkaimiņu
среднееvidus, vidējais, vidējā
последнееpēdējais, pēdējā
древнееsens, senais, sena, senā
домашнееmājas
лишнееliekais, lieks, lieka, liekā
синееzils, zilais, zila, zilā
летнее — vasaras
 
зимнее — ziemas
 
весеннее — pavasara
 
осеннее — rudens
 
утреннее — rīta
 
вечернее — vakara
 
раннее — agrs, agrais, agra, agrā
 
позднее — vēls, vēlais, vēla, vēlā
 
вчерашнее — vakardienas
 
сегодняшнее — šodienas
 
завтрашнее — rītdienas
 
верхнее — augšējais
 
нижнее — apakšējais
 
ближнее — tuvs, tuvais, tuvējais, tuva, tuvā
 
дальнее — tāls, tālais, tāla, tālā
 
соседнее — kaimiņu
 
среднее — vidus, vidējs, vidējais, vidējā
 
последнее — pēdējais, pēdējā
 
древнее — sens, senais, sena, senā
 
домашнее — mājas
 
лишнее — lieks, liekais, lieka, liekā
 
синее — zils, zilais, zila, zilā