Teorija

Числительные 11-19
(Skaitļa vārdi)
Pamata skaitļa vārdi nosauc priekšmetu skaitu un atbild uz jautājumu сколько?
Kārtas skaitļa vārdi norāda skaitīšanā iegūtu secību un atbild uz jautājumiem который?, которая?, которое?, которые?.
Pamata skaitļa vārdi / Kārtas skaitļa vārdi
11
одиннадцать
одиннадцатый (-ая, -ое, -ые)
12
двенадцать
двенадцатый (-ая, -ое, -ые)
13
тринадцать
тринадцатый (-ья, -ье, -ьи)
14
четырнадцать
четырнадцатый (-ая, -ое, -ые)
15
пятнадцать
пятнадцатый (-ая, -ое, -ые)
16
шестнадцать
шестнадцатый (-ая, -ое, -ые)
17
семнадцать
семнадцатый (-ая, -ое, -ые)
18
восемнадцать
восемнадцатый (-ая, -ое, -ые)
19
девятнадцать
девятнадцатый (-ая, -ое, -ые)