Teorija

Числительные 11-19
(Skaitļa vārdi)
Pamata skaitļa vārdi nosauc priekšmetu skaitu un atbild uz jautājumu сколько?
Kārtas skaitļa vārdi norāda skaitīšanā iegūtu secību un atbild uz jautājumiem который? которая? которое? которые?
  
Pamata skaitļa vārdiKārtas skaitļa vārdi
11-19
11-19
11-одиннадцать11-одиннадцатый, -ая, -ое, -ые
12-двенадцать12-двенадцатый (-ая, -ое, -ые)
13-тринадцать13-тринадцатый (-ья, -ье, -ьи)
14-четырнадцать14-четырнадцатый (-ая, -ое, -ые)
15-пятнадцать15-пятнадцатый (-ая, -ое, -ые)
16-шестнадцать16-шестнадцатый (-ая, -ое, -ые)
17-семнадцать17-семнадцатый (-ая, -ое, -ые)
18-восемнадцать18-восемнадцатый (-ая, -ое, -ые)
19-девятнадцать19-девятнадцатый (-ая, -ое, -ые)