Grūtības pakāpe:
1. Предлоги и приставки 10 p.
2. Предлоги и приставки I 3 p.
3. Предлоги и приставки II 3 p.
4. Предлоги и приставки III 5 p.
5. Предлоги и приставки IV 3 p.
6. Предлоги и приставки V 3 p.