Должен + nenoteiksme
Piemērs:
Я завтра должен работать.
1. Konstrukcija Должен + nenoteiksme attiecas uz tagadnes un nākotnes laiku:
Piemērs:
Завтра он должен работать. - Viņam rīt jāstrādā = завтра он должен будет работать. - Viņam rīt būs jāstrādā.
2. Darbības vārds БЫТЬ, kas norāda uz darbības laiku, novietojas aiz vārda ДОЛЖЕН un netiek lietots tagadnē.
 
25 tab.png