Teorija

Gadalaiki un mēneši
Vārdu krājums Gadalaiki.
Ievēro, atbildot uz jautājumu Когда это произошло? vārdiem mainās forma
Что? Kas?Когда? Kad? 
Зима Ziema  Зимой Ziemā
ВеснаPavasaris Весной Pavasarī
Лето  Vasara  Летом  Vasarā
ОсеньRudens Осенью  Rudenī

12 mēnešu nosaukumi
Январь Janvāris Июль Jūlijs
ФевральFebruāris АвгустAugusts
МартMarts СентябрьSeptembris
АпрельAprīlis ОктябрьOktobris
МайMaijs НоябрьNovembris
ИюньJūnijs ДекабрьDecembris

Vārdus, kas atbild uz jautājumu KAD, kas apzīmē gadalaikus lieto šādā formā:
зимой(ziemā), весной(pavasarī), летом (vasarā), осенью(rudenī).

Ja mēneša nosaukumiem lieto vārda formu (kad?)APRĪLĪ, tad krievu valodā pirms mēneša nosaukuma lieto prievārdu В, bet vārdam galotni Е
Piemērs: APRĪLĪ -  В АПРЕЛЕ

Ja, atbildot uz jautājumu KAD, lieto mēneša datumu (21. aprīlī) tad krievu valodā mēneša nosaukumam galotne -Я (divos gadījumos - марта и августа - А)
Piemērs:
Я родился в апрелеЯ родился 21 апреля.