Teorija

Gadalaiki un mēneši
  
Готово Asset 1.png
Ievēro, atbildot uz jautājumu "Когда это произошло?" vārdiem mainās forma!
  • Vārdu krājums "Gadalaiki"
Что?
ЗимаZiema
Когда?
ЗимойZiemā
Что?
ВеснаPavasaris
Когда?
ВеснойPavasarī
Что?
ЛетоVasara
Когда?
ЛетомVasarā
Что?
ОсеньRudens
Когда?
ОсеньюRudenī
  • 12 mēnešu nosaukumi:
Январь — Janvāris
Февраль — Februāris
Март — Marts
Апрель — Aprīlis
Май — Maijs
Июнь — Jūnijs
Июль — Jūlijs
Август — Augusts
Сентябрь — Septembris
Октябрь — Oktobris
Ноябрь — Novembris
Декабрь — Decembris
Vārdus, kas atbild uz jautājumu "kad?", kas apzīmē gadalaikus, lieto šādā formā:
зимой (ziemā), весной (pavasarī), летом (vasarā), осенью (rudenī).
Ja mēneša nosaukumiem lieto vārda formu "kad?" (aprīlī), tad krievu valodā pirms mēneša nosaukuma lieto prievārdu В, bet vārdam galotni -Е.
Piemērs:
APRĪLĪ - В АПРЕЛЕ
Ja, atbildot uz jautājumu "kad?", lieto mēneša datumu (21. aprīlī) tad krievu valodā mēneša nosaukumam ir galotne  (divos izņēmuma gadījumos - марта и августа galotne ir -А).
Piemērs:
Я родился в апреле.
Я родился 21 апреля.