Gadalaiki un mēneši
  
Готово Asset 1.png
 
50 tabula.png
Atbildot uz jautājumu "Когда это произошло?" ? vārdiem mainās forma!
Времена года
ЧТО?
KAS?
КОГДА?
KAD?
зимаziemaзимойziemā
веснаpavasarisвеснойpavasarī
летоvasaraлетомvasarā
осеньrudensосеньюrudenī
  
 
Vārdus, kas atbild uz jautājumu "kad?", kas apzīmē gadalaikus, lieto šādā formā:
зимой (ziemā), весной (pavasarī), летом (vasarā), осенью (rudenī).
Ja mēneša nosaukumiem lieto vārda formu "kad?" (aprīlī), tad krievu valodā pirms mēneša nosaukuma lieto prievārdu В, bet vārdam galotni -Е.
Piemērs:
APRĪLĪ - В АПРЕЛЕ
Ja, atbildot uz jautājumu "kad?", lieto mēneša datumu (21. aprīlī), tad krievu valodā mēneša nosaukumam ir galotne  (divos izņēmuma gadījumos - марта и августа galotne ir -А).
Piemērs:
Я родился в апреле.
Я родился 21 апреля.
Gadalaiki
Что?
ЗимаZiema
Когда?
ЗимойZiemā
Что?
ВеснаPavasaris
Когда?
ВеснойPavasarī
Что?
ЛетоVasara
Когда?
ЛетомVasarā
Что?
ОсеньRudens
Когда?
ОсеньюRudenī
 
Mēnešu nosaukumi:
  
Январь — Janvāris
 
Февраль — Februāris
 
Март — Marts
 
Апрель — Aprīlis
 
Май — Maijs
 
Июнь — Jūnijs
 
Июль — Jūlijs
 
Август — Augusts
 
Сентябрь — Septembris
 
Октябрь — Oktobris
 
Ноябрь — Novembris
 
Декабрь — Decembris