Lietvārda skaitlis
Vīriešu dzimte
Krievu valodā lielākajai daļai lietvārdu ir gan vienskaitlis (единственное число), gan daudzskaitlis (множественное число). Daudzskaitli darina, pievienojot lietvārdiem galotni, pievienojot vai mainot piedēkli vai arī mainot vārda celmu. 
Lietvārdiem, kam vienskaitļa nominatīvā celms beidzas ar cieto līdzskani, daudzskaitlī ir galotne .
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
стол
отец
папа
класс
столы
отцы
папы
классы
-Ы
 
Lietvārdiem, kuru celms beidzas ar mīksto līdzskani, šņāceņi, līdzskaņiem г, к, х, patskani -а, -я vai -й, -ь,  daudzskaitlī ir galotne -И.
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
музей
словарь
флаг
дядя
учебник
музеи
словари
флаги
дяди
учебники
-И
 
Lietvārdu grupai, kas beidzas ar cieto līdzskani, daudzskaitlī ir uzsvērtā galotne -А.
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
адрес
город
паспорт
адреса
города
паспорта
-А
 
Daži lietvārdi, kas beidzas ar cieto līdzskani, daudzskaitlī beidzas ar -ЬЯ.
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
друг
лист
брат
друзья
листья
братья
-ЬЯ
Dažiem vīriešu dzimtes lietvārdiem daudzskaitļa forma tiek darināta no celma: ребёнок – дети, человек – люди.