27.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Vietniekvārdi
Vietniekvārdu formas  konstrukcijā «Меня зовут» ir šādas:
Mani  sauc   
Меня зовут          
Mūs sauc  
         Нас зовут
Tevi sauc     
Тебя зовут           
Jūs sauc    
Вас зовут 
Viņu sauc (viņa) 
Её зовут               
Viņus sauc 
Их  зовут 
Viņu sauc (viņš) 
Его зовут              
Viņus sauc  
Их  зовут 
 
Vietniekvārda мой formas nominatīvā:
 Vīr. dz
 Siev. dz
 Nekatr. dz
 Daudzsk f.
Мой
Моя
Моё
Мои 
Vietniekvārda твой formas nominatīvā:
Vīr. dz.
Siev. dz
Nekatrā dz.
Daudzsk. f.
Твой
Твоя
Твоё
Твои
Vietniekvārda forma atkarīga no lietvārda formas (skaitlis un dzimte)
  
Vietniekvārda наш formas nominatīvā:  
Vīr. dz.
Siev. dz
Nekatrā dz.
Daudzsk. f.
Наш
Наша
Наше
Наши
Piemērs:
наше условие  
(Vārds УСЛОВИЕ  - nekatrā dzimtē, tāpēc vietniekvārda forma - НАШЕ).