Krievu alfabētā ir 33 burti.
Burtiem ъ, ь krievu alfabētā nav atbilstošu skaņu.
Krievu valodā ir gan mīkstie, gan cietie līdzskaņi. Piecpadsmit līdzskaņiem ir to mīkstinātie ekvivalenti.
Svarīgi!
Līdzskaņi Ж, Ш, Ц vienmēr ir tikai cieti, turpretim Ч, Щ, Й - vienmēr tikai mīksti.
  • Cietie - м, б, п, в, ф, д, т, з, с, н, л, р, г, к, х.
    Vienmēr cieti - Ж, Ш, Ц.
      
  • Mīkstie - м', б', п', в', ф', д', т', з', с', н', л', р', г', к', х'.
    Vienmēr mīksti - Ч, Щ, Й.

Dažām krievu valodas skaņām nav atbilstošu ekvivalentu latviešu valodā (Ъ, Ы, Ь).
Aiz mīkstajiem līdzskaņiem burti е, ё, я, ю apzīmē vienu skaņu (Э, О, А, У).
 
Uzsvaram krievu valodā ir liela nozīme, bet nav vienota likuma, kurš patskanis vārdā tiek uzsvērts. Dažreiz uzsvars dažādās vietās maina vārda nozīmi:
Piemērs:
стОит - maksā и стоИт - stāv
Apgūstot krievu valodu, uzmanīgi jāiegaumē katru vārdu, ieklausoties izrunā.

Krievu valodā jautājumu "Кто это?" uzdod dzīvai būtnei, bet jautājumu "Что это?" - nedzīvai.
Piemērs:
Кто это? - Это мама.
Что это? - Это окно.