Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Дома и жилища I Виды домов и жилищ - 1 часть.
2. Дома и жилища II Виды домов и жилищ - 2 часть.
3. Где жить? Куда поехать? Предлоги В – ИЗ и НА – С.
4. Купить/продать жилище Словарь.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. Ливень в городе (2015) 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Выбери номер строки.
2. Виды домов и построек для жилья I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Соотнеси информацию.
3. Виды домов и построек для жилья II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Выбери правильное название жилища.
4. Виды домов и построек для жилья III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Запиши название жилища.
5. Случаи употребления предлогов В и НА 1. izziņas līmenis zema 2 p. Выбери предлог В, ИЗ, НА, С и восстанови текст.
6. Предлоги В, НА, С, ИЗ в контексте 1. izziņas līmenis zema 15 p. Выбери предлог В, ИЗ, НА, С и восстанови текст.
7. Используй предлоги В, НА, С, ИЗ 2. izziņas līmenis zema 15 p. Восстанови текст.
8. Купить - лексика "Купить, продать жильё" I 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Какой перевод верный?
9. Купить - лексика "Купить, продать жильё" II 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Переведи выражение на лат. яз.
10. Купить - лексика "Купить, продать жильё" III 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Переведи выражение на лат. яз.
11. Словообразование "Купить, продать жильё" 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Образуй сложное прилагательное (одно-, двух-, трёхэтажный).
12. Объявление "Купить, продать жильё" 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Заполни бланк объявления.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas lietojums. Экология города (2014) Citi zema 1 p. Восстанови предложения, отметь правильный вариант

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Виды домов и построек 00:00:00 vidēja 6 p. Лексика.
2. Предлоги В, НА, С, ИЗ 00:00:00 vidēja 32 p. Узнай, выбери, запиши предлоги. Восстанови текст.
3. Опиши жильё 00:00:00 vidēja 14 p. Лексика "Жильё". Заполни бланк объявления.