STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Komentāri skolotājiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Масленица Масленица – Текст для чтения I
2. Прощеное воскресенье Прощеное воскресенье – Текст для чтения II
3. Баня Баня – Текст для чтения III
4. Лапти Лапти – Текст для чтения IV
5. Русская печь Русская печь – Текст для чтения V
6. Изба Изба – Текст для чтения VI
7. Убранство избы Иллюстративный материал

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Масленица I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Переводит (рус. - лат.) VS.9.3.1.1.
2. Масленица II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Дополняет предложения VS.9.3.1.1.
3. Масленица III 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Переводит (лат. - рус.) VS.9.3.1.1.
4. Масленица V 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Исправляет предложение VS.9.2.1.2.
5. Прощёное воскресенье I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Переводит (рус.- лат.) VS.9.3.1.1.
6. Прощёное воскресенье II 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Переводит (лат.- рус) VS.9.3.1.1.
7. Прощёное воскресенье III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Отмечает соответствующий вариант VS.9.3.1.1.
8. Прощёное воскресенье IV 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Дополняет предложение VS.9.3.1.1.
9. Баня I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Переводит (рус. - лат.) VS.9.3.1.1.
10. Баня II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Дополняет предложения VS.9.3.1.1.
11. Баня III 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Переводит (лат. - рус.) VS.9.3.1.1.
12. Баня V 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Исправляет предложение VS.9.2.1.2.
13. Лапти I 1. izziņas līmenis zema 3 p. Переводит (рус. - лат.) VS.9.3.1.1.
14. Лапти II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Переводит (рус. - лат.) VS.9.3.1.1.
15. Лапти III 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Отмечает соответствующий вариант VS.9.3.1.1.
16. Лапти IV 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Переводит (лат. - рус.) VS.9.3.1.1.
17. Русская печь I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Переводит (рус. - лат.) VS.9.3.1.1.
18. Русская печь II 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Переводит (лат.- рус.) VS.9.3.1.1.
19. Русская печь III 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Отметь соответствующий вариант VS.9.3.1.1.
20. Русская печь IV 1. izziņas līmenis zema 2 p. Втягивает слова и дополняет предложения VS.9.3.1.1.
21. Изба I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Перевод (рус. - лат) VS.9.3.1.1.
22. Изба II 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Переводит (лат. - рус) VS.9.3.1.1.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Масленица IV Citi vidēja 4 p. Дополняет предложение VS.9.3.1.1.
2. Прощёное воскресенье V Citi vidēja 4 p. Исправляет предложение VS.9.2.1.2.
3. Баня IV Citi vidēja 4 p. Дополняет предложение VS.9.3.1.1.
4. Лапти V Citi vidēja 4 p. Переводит (лат.- рус.) VS.9.3.1.1.
5. Русская печь V Citi vidēja 4 p. Дополняет предложение VS.9.3.1.1.
6. Убранство избы Citi vidēja 4 p. Дополняет предложение VS.9.3.1.1. VS.9.2.1.2.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Масленица 00:20:00 vidēja 8 p. Переведи, исправь предложение, дополни предложение.
2. Баня 00:20:00 vidēja 8 p. Переведи, исправь предложение, дополни предложение.
3. Прощёное воскресенье 00:20:00 vidēja 10 p. Понимание текста и словарный запас по теме
4. Лапти 00:20:00 vidēja 12 p. Понимание текста и словарный запас по теме
5. Русская печь 00:20:00 vidēja 8 p. Чтение, лексика по теме
6. Изба 00:20:00 vidēja 6 p. Понимание текста и словарный запас по теме

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Культура и я 00:40:00 vidēja 48 p.