STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Местоимения Группы местоимений
2. Личные местоимения Местоимения Я, ты, мы, вы
3. Притяжательные местоимения Местоимения Мой, свой, и др. и их формы
4. Возвратное местоимение СЕБЯ Изменение местоимения СЕБЯ

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Местоимения I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Отметь, из какой группы это местоимение. VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
2. Местоимения II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Отметь местоимение из этой группы. VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
3. Личные местоимения I 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Перепиши предложения. Поставь местоимения в единственном числе в правильную форму. VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
4. Личные местоимения II 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Перепиши предложения. Поставь местоимения во множественном числе в правильную форму. VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
5. Притяжательные местоимения I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Родительный принадлежности VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
6. Притяжательные местоимения II 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Дательный . Что кому подарить? (Мн. ч.) VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
7. Притяжательные местоимения III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Винительный падеж направления. Куда он/она идёт? VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
8. Притяжательные местоимения IV 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Творительный падеж орудия и совместного действия. VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
9. Притяжательные местоимения V 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Предложный падеж места и темы. VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
10. Возвратное местоимение СЕБЯ 2. izziņas līmenis zema 4 p. Местоимение СЕБЯ VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
11. Местоимения III 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Формы местоимения "Себя" VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
12. Местоимения IV 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Местоимения "Себя" и другие VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Наречие "Где, куда, как" Citi vidēja 3 p. Переводит наречия и заполняет табличку. VS.6.3.1.5.
2. Местоимения в контексте Citi vidēja 4 p. Восстанавливает текст. Исправляет ошибку. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Местоимения I 00:20:00 vidēja 16 p. Группы местоимений
2. Местоимения II 00:20:00 vidēja 16 p. Группы местоимений

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Местоимения III 00:40:00 vidēja 42 p. Группы местоимений