STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Наречие. Виды Все виды наречий
2. Наречие образа действия Наречие образа действия
3. Наречие места Наречие места
4. Наречие причины и цели Наречие причины и цели
5. Наречие времени Наречие времени
6. Наречие размера Наречие размера
7. Наречие. Образование Образование наречий
8. Наречие. Степени сравнения Наречие- степени сравнения

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Наречие I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Выбери правильный перевод. Выбери вопрос к наречию VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
2. Наречие II 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Определи вид наречия, переведи вопрос VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
3. Наречие III 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Переведи. Наречие образа действия (Veida apstāklis) VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
4. Наречие IV 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Отметь правильный перевод. Наречие образа действия (Veida apstāklis) VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
5. Наречие VI 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Переведи. Наречие местаVS.9.3.1.1.
6. Наречие VII 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Выбери правильный вариант перевода. Наречие причины и цели (Cēloņa un nolūka apstāklis) VS.9.3.1.1.
7. Наречие VIII 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Переведи (Лат.- Рус). Наречие причины и цели VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
8. Наречие IX 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Переведи (Рус.-Лат.) Наречие причины и цели VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
9. Наречие X 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Переведи (Рус. - Лат.). Наречие времени VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
10. Наречие XI 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Переведи (Лат.- Рус.). Наречие времени VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
11. Наречие XII 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Переведи (Рус. - Лат.) наречие размера VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
12. Наречие XIII 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Переведи (Лат.- Рус.) наречие размера VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
13. Образование наречий I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Отметь правильное наречие. VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
14. Образование наречий II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Образуй наречие от существительного и прилагательного VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
15. Образование наречий III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Отметь правильное наречие. VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
16. Наречия сравнения 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Определи какое из слов степень сравнения наречия VS.9.3.1.1.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Наречие V Citi vidēja 3 p. Выбери правильный вариант перевода. Наречие места VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
2. Образование наречий IV Citi vidēja 4 p. Образуй наречие от числительного и глагола VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Наречие I 00:20:00 vidēja 13 p. Группы наречий. Переведи, выбери, напиши наречие.
2. Наречие II 00:20:00 vidēja 10 p. Образование наречий и их форм

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Наречие III 00:40:00 vidēja 36 p. Переведи, выбери, напиши наречие. Образование наречий и их форм.