Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Наречие. Виды Все виды наречий
2. Наречие образа действия Наречие образа действия
3. Наречие места Наречие места
4. Наречие причины и цели Наречие причины и цели
5. Наречие времени Наречие времени
6. Наречие размера Наречие размера
7. Наречие. Образование Образование наречий
8. Наречие. Степени сравнения Наречие- степени сравнения

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Наречие I 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Выбери правильный перевод. Выбери вопрос к наречию VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
2. Наречие II 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Определи вид наречия, переведи вопрос VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
3. Наречие III 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Переведи. Наречие образа действия (Veida apstāklis) VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
4. Наречие IV 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Отметь правильный перевод. Наречие образа действия (Veida apstāklis) VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
5. Наречие VI 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Переведи. Наречие местаVS.9.3.1.1.
6. Наречие VII 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Выбери правильный вариант перевода. Наречие причины и цели (Cēloņa un nolūka apstāklis) VS.9.3.1.1.
7. Наречие VIII 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Переведи (Лат.- Рус). Наречие причины и цели VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
8. Наречие IX 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Переведи (Рус.-Лат.) Наречие причины и цели VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
9. Наречие X 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Переведи (Рус. - Лат.). Наречие времени VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
10. Наречие XI 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Переведи (Лат.- Рус.). Наречие времени VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
11. Наречие XII 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Переведи (Рус. - Лат.) наречие размера VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
12. Наречие XIII 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Переведи (Лат.- Рус.) наречие размера VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
13. Образование наречий I 1. izziņas līmenis zema 2p. Отметь правильное наречие. VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
14. Образование наречий II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Образуй наречие от существительного и прилагательного VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.
15. Образование наречий III 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Отметь правильное наречие. VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
16. Наречия сравнения 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Определи какое из слов степень сравнения наречия VS.9.3.1.1.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Наречие V Citi vidēja 3p. Выбери правильный вариант перевода. Наречие места VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
2. Образование наречий IV Citi vidēja 4p. Образуй наречие от числительного и глагола VS.9.3.1.1. VS.9.3.1.4. VS.6.3.1.5.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Наречие I 00:20:00 vidēja 13p. Группы наречий. Переведи, выбери, напиши наречие.
2. Наречие II 00:20:00 vidēja 10p. Образование наречий и их форм

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Наречие III 00:40:00 vidēja 36p. Переведи, выбери, напиши наречие. Образование наречий и их форм.