Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Komentāri skolotājiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Твой цифровой след Чтение. Лексика
2. Опасные "челленджи" Чтение. Лексика
3. Безопасность в солярии Лексика. Подготовка к чтению текста
4. Мой мобильный любимчик Чтение. Лексика.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Лексика. Твой цифровой след I 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Лексика. Выбирает правильный вариант перевода (RU - LV) VS.9.3.1.1.
2. Лексика. Твой цифровой след II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Выбирает правильный вариант перевода (LV - RU) VS.9.3.1.1.
3. Перевод. Твой цифровой след 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Лексика. Пишет перевод слова VS.9.3.1.1.
4. Чтение. Твой цифровой след 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Чтение. Выбирает утверждение VS.9.2.1.2.
5. Лексика. Опасные "челленджи" I 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Лексика. Выбирает соответствующий вариант перевода VS.9.3.1.1.
6. Лексика. Опасные "челленджи" II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Втягивает соответствующий перевод слова VS.9.3.1.1.
7. Чтение. Опасные "челленджи" 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Читает и выбирает утверждение, соответствующее тексту VS.9.2.1.2.
8. Найди ошибку. Лексика. Опасные "челленджи" 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Исправляет ошибку в слове и записывает VS.9.3.1.1.
9. Лексика "В солярии" I 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Лексика. Выбирает перевод слова. (RU - LV) VS.9.3.1.1.
10. Перевод. Лексика "В солярии" 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Переводит и записывает слова VS.9.3.1.1.
11. Лексика "В солярии" II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Лексика. Выбирает перевод слова. (LV - RU) VS.9.3.1.1.
12. Найди ошибку в слове. Лексика "В солярии" 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Исправляет ошибку и записывает слово VS.9.3.1.1.
13. Чтение "В солярии" 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Читает, находит соответствующее утверждение VS.9.2.1.2.
14. Лексика. "Мобильный телефон" I 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Лексика. Dыбирает соответствующий перевод слова (RU - LV) VS.9.3.1.1.
15. Лексика. "Мобильный телефон" II 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Лексика. Dыбирает соответствующий перевод слова ( LV - RU) VS.9.3.1.1.
16. Чтение и письмо. "Мобильный телефон" 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Читает и дополняет текст. VS.9.2.1.2.
17. Перевод. Лексика. "Мобильный телефон" 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Пишет соответствующий перевод слова ( LV - RU) VS.9.3.1.1.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Лексика. Твой цифровой след III Citi vidēja 2p. Выбирает правильный вариант перевода (LV - RU) VS.9.3.1.1.
2. Лексика. Опасные "челленджи" III Citi vidēja 2p. Пишет соответствующий перевод слова VS.9.3.1.1.
3. Лексика "В солярии" III Citi vidēja 3p. Лексика. Выбирает перевод слова. (LV - RU) VS.9.3.1.1.
4. Лексика. "Мобильный телефон" III Citi vidēja 3p. Лексика. Dыбирает соответствующий перевод слова ( LV - RU) VS.9.3.1.1.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Лексика " Твой цифровой след" 00:20:00 vidēja 9p. Перевод слов, написание. Чтение текста
2. Лексика "Безопасность в солярии" 00:20:00 vidēja 15p. Перевод слов, написание. Чтение текста
3. Чтение " Опасные "челленджи" 00:20:00 vidēja 8p. Перевод слов, письмо. Чтение текста
4. Лексика " Мой мобильный любимчик" 00:20:00 vidēja 15p. Лексика. Чтение и письмо

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Безопасность и Я 00:40:00 augsta 31p.