Прочитай и запомни.
 
"Школьные" глаголы
 
школьные глаголы.png