Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Komentāri skolotājiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Характер Словарь. Черты характера
2. Характер I Словарь. Черты характера.
3. Характер II Словарь. Черты характера.
4. Характер III Словарь. Черты характера.
5. Внешний вид Словарь. Внешний вид человека.
6. Внешний вид I Словарь. Внешний вид человека.
7. Внешний вид II Словарь. Внешний вид человека.
8. Характер и внешний вид Конструкции
9. Образование прилагательных (спорт- спортивный) Примеры образования прилагательных
10. Фразы и выражения Фразы и выражения оценки действий

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Характер и внешний вид I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Конструкции
2. Характер и внешний вид II 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Конструкции
3. Характер I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Переводит слова VS.9.3.1.1.
4. Характер II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Выберает лишнее слово VS.9.3.1.1.
5. Характер III 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Отмечает синоним или антоним слова VS.9.3.1.1.
6. Характер IV 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Записывает перевод слова (рус-лат) VS.9.3.1.1.
7. Характер V 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Записывает перевод слова (лат-рус) VS.9.3.1.1.
8. Внешний вид. Составляет слова из букв 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Составляет слова . Какие бывают волосы, лицо, тело. VS.9.3.1.1.
9. Внешний вид. Прилагательное 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Составляет пары слов (LV - RU ) VS.9.3.1.1.
10. Внешний вид. Перевод (LV - RU) Волосы, лицо, тело 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Переводит слова и составляет словосочетания VS.9.3.1.1.
11. Внешний вид. Глаза, ресницы, нос, брови. Перевод (LV - RU) 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Переводит (лат-рус) и дополняет словосочетания. VS.9.3.1.1.
12. Внешний вид. Перевод (RU - LV) Волосы, лицо, тело 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Переведит и составляет словосочетания. VS.9.3.1.1.
13. Внешний вид. Глаза, ресницы, нос, брови. Перевод (RU - LV) 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Переводит и составляет словосочетания VS.9.3.1.1.
14. Внешний вид I 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Словарь. Внешний вид человека (глаза, брови, ресницы, нос) VS.9.3.1.1.
15. Внешний вид II 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Отмечает правильный вариант (волосы, лицо, тело) VS.9.3.1.1.
16. Характер и внешний вид 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Составляет предложение по готовой конструкции. VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.8.
17. Образование прилагательных (спорт- спортивный) 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Образуй прилагательные VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.5.
18. Фразы и выражения 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Узнай и переведи фразы и выражения оценки действий VS.9.3.1.1.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Характер Citi vidēja 2 p. Отмечает синоним или антоним слова VS.9.3.1.1.
2. Внешний вид. Словосочетания Citi vidēja 3 p. Отмечает правильный вариант (глаза, ресницы, нос, брови) VS.9.3.1.1.
3. Внешний вид Citi vidēja 3 p. Отмечает правильный вариант (волосы, лицо, тело) VS.9.3.1.1.
4. Составь предложение. Внешний вид. Увлечения Citi augsta 3 p. Составляет предложения из данных слов . VS.9.3.1.1. VS.6.3.1.8.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Характер 00:00:00 vidēja 10 p. Словарный запас
2. Внешний вид 00:00:00 augsta 33 p. Конструкции и словарный запас