Teorija

Uzdevumi

1. Виды спорта I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Виды спорта II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Виды спорта III

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Виды спорта IV

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Экстремальные виды спорта

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Экстремальные виды спорта - узнай, подпиши

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Предметы для спорта 2. Перевод

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Составь предложение по модели (Спортивный инвентарь)

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Предметы для спорта

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Музыкальные инструменты

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Играть НА и В

Grūtības pakāpe: augsta

6
12. Чем увлекаться, заниматься, интересоваться

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Лексика "Стиль жизни"

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Увлекаться, заниматься чем?

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Лексика I

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Лексика II

Grūtības pakāpe: augsta

25

Materiāli skolotājiem