Ударение
Uzsvars
 
Uzsvaram krievu valodā ir liela nozīme, bet nav vienota likuma, kurš patskanis vārdā tiek uzsvērts. Dažreiz uzsvars dažādās vietās maina vārda nozīmi:
стОит – maksā и стоИт – stāv
 
Apgūstot krievu valodu, uzmanīgi jāiegaumē katru vārdu, ieklausoties izrunā.
Rakstiski (ja ir nepieciešams) uzsvaru apzīmē ar mazo svītriņu virs burta.
Piemērs:
знак ударе́ния
Svarīgi!
Ja vārdā ir burts Ё - tas vienmēr tiek uzsvērts!
Piemērs:
моЁ, Ёлка, весЁлый
Svarīgi!
Tabulā izceltais burts tiek uzsvērts – šādi uzsvars ir apzīmēts, lai skolēniem atvieglotu darbu pie datora!
RU
LV
лунА
mēness
урОк
mācību stunda
лимОн
citrons
слЕва
pa kreisi
мАма
mamma
спрАва
pa labi
рАма
rāmis
сУмка
soma
онА
viņa
мнОго
daudz
онИ
viņi
турИст
tūrists
киОск
kiosks
зимА
ziema
головА
galva
лЕто
vasara
веснА
pavasaris
Осень
rudens