Teorija

Uzdevumi

1. Соотнеси слово и картинку. В зоопарке

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Выбери слово. В зоопарке

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Что на картинке? В зоопарке

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Назови, что на картинке. Мир животных

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Письмо. Мир животных I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Письмо. Мир животных II

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Слушание и письмо. В зоопарке

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Сравни. В зоопарке I

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. Сравни. В зоопарке II

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. В зоопарке

Grūtības pakāpe: vidēja

31

Materiāli skolotājiem