Lasi, klausies, iegaumē vārdus!
RU
LV
актовый зал aktu zāle
библиотека bibliotēka
гардероб garderobe
кабинет kabinets
кабинеты kabineti
кафе kafejnīca
класс klase
коридор gaitenis
окно logs
спортзал sporta zāle
спортивный зал sporta zāle
цветы ziedi, puķes
школа skola
школьный двор skolas pagalms
 
зал Asset 1.png
актовый зал — aktu zāle
библиотека Asset 5.png
библиотека — bibliotēka
locker-2104802_1920.jpg
гардероб — garderobe
кабинет Asset 1.png
кабинет — kabinets
кабинеты Asset 1.png
кабинеты — kabineti
coffee-shop-1209863_960_720.jpg
кафе — kafejnīca
класс Asset 1.png
класс — klase
коридор Asset 6.png
коридор — gaitenis
logs_window.png
окно — logs
спортивный зал Asset 10.png
спортзал — sporta zāle
спортивный зал — sporta zāle
flower-vase-438461_1920.jpg
цветы — ziedi, puķes
school.png
школа — skola
школа Asset 4.png
школьный двор — skolas pagalms